آمار زیست شناسان سلولی 90 خوارزمی - گزارش کار آزمایشگاه.بیا تو!
تاريخ : پنجشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 16:15 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |

اندازه گیری مقاومت داخلی ولتمتر

به دست آوردن مقاومت مجهول به روش پل تار

به دست آوردن مقاومت مجهول به روش پل وتسون

بستگی مقاومت هادی به طول یا..

به دست آوردن مقاومت مجهول به روش جانشینی

مدار سری -موازی

قوانین کریشهف

به هم بستن آمپرمتر به صورت سری و بستن ولت متر در مدار
موضوعات مرتبط: گزارش کار آزمایشگاه.بیا تو!

تاريخ : پنجشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 15:49 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |

موضوع آزمایش : میکروسکوپ و اجزای آن

شرح آزمایش :

ریزبین یا میکروسکوپ دو نوع است 1- میکروسکوپ یک چشمی 2- میکروسکوپ دو چشمی و هر میکروسکوپ دارای دو عدسی است ، 1- عدسی شیئی 2- عدسی چشمی ، برای دیدن تصویر اگر دو عدسی باشند تصویر  واضح دیده نمی شود .

روی عدسی شیئی میکروسکوپ حلقه رنگی وجود دارد که بزرگنمایی عدسی را مشخص می کند .

سفید بزرگنمایی 100           زرد بزرگنمایی 10           آبی بزرگنمایی 40          قرمز بزرگنمایی 4

برخی از عدسی های شیئی ثابت و برخی انعطاف پذیرند و اگر عدسی بزرگ را انتخاب کنیم برای دیدن نمونه احتمال برخورد با نمونه زیاد است و به همین علت انتهای عدسی 40 و 100 انعطاف پذیر است .

عدسی شیئی یک عدسی نیست بلکه از چند عدسی تشکیل شده است .

طول لوله میکروسکوپ فاصله عدسی شیئی و چشمی را می گویند .

هر میکروسکوپ دارای بزرگنمایی و حد تفکیک است که هر کدام از راه فرمولهای خاص خود بدست می آیند .

1- بزرگنمایی : هرچه بزرگنمایی بیشتر و حد تفکیک کمتر باشد بهتر است و میکروسکوپ بهتر کار می کند .

بزرگنمایی عدسی چشمی × بزرگنمایی عدسی شیئی = بزرگنمایی         

2- حد تفکیک : کمترین فاصله ای که بین دو خط یا دو شیء که میکروسکوپ بتواند آنها را به صورت مجزا تشخیص دهد . هر چه حد تفکیک کمتر باشد میکروسکوپ دقیق تر کار می کند .

 

N = عدد گشادگی

راههایی که می توان حد تفکیک را کوچک کرد .

راکوچک کنیم .  2- n را بزرگ کنیم با اضافه کردن آب و روغن سدر  3- sin  را بزرگ کنیم .

 

 

میکروسکوپ فلورسانی UV : بجای نور مرئی از نور اشعه ماوراء بنفش استفاده می کنیم و UV مرئی نیست و برای مرئی شدن باید از مواد فلورسانی استفاده کنیم که دیده شوند و وقتی تبدیل می شوند که از نمونه عبور کرده باشند .

اشعه ماوراءبنفش از شیشه عبور نمی کند . در میکروسکوپ UV بجای شیشه از کواتز استفاده می شود و UV از کوارتز عبور می کند و می شکند .

میکروسکوپ الکترونی :

از اشعه ماوراء بنفش نور کمتری دارد که اگر از اشعه ماوراء بنفش کمتر است به این حد برسانیم حد تفکیک بهتر می شود . 1- اشعه الکترونی توسط شیشه شکست پیدا نمی کند و باید از عدسی مغناطیسی استفاده شود . ( همان سیم پیچ )  2- اشعه الکترونی قابل دیدن نیست باید از مواد خاصی استفاده کنیم و طول موج را زیاد کنیم تا دیده شود .

مدیریت شکست آب : 2/1

ضریب شکست سدر : 5/1

برای عدسی کوچک نمی توان از روغن سدر استفاده کرد فقط عدسی 100 می توان از روغن سدر استفاده کرد چون فاصله آنقدر زیاد است که روغن پخش می شود به همین دلیل روی عدسی 100 نوشته Oil و اگر از روغن استفاده شود بهتر است .

نتیجه :

1- عدد گشادگی اگر بیشتر باشد بهتر است چون حد تفکیک بیشتر و بهتر است .

2- عدد گشادگی در عدسیهای مختلف متفاوت است .

3- هر چه بزرگنمایی عدسی بیشتر شود عدد گشادگی نیز بیشتر می شود . ( رابطه ی بزرگنمایی و عدد گشادگی )

طرز کار با قسمتهای مدرج میکروسکوپ :

1-     کولیس ورنیه

خط کشی که بر حسب mm مدرج شده باشد طول mm 9 و به 10 قسمت تقسیم شده است .

کاربرد کولیس ورنیه :

1- مشخص کردن مختصات لام             2- اندازه گیری ابعاد یک نمونه زیر میکروسکوپ

اول از خط کشی شروع می کنیم و عدد خط کشی را می خوانیم و صفر ورنیه بین چه عددی است و برای قسمت اعشار آن نگاه می کنیم خط های ورنیه با کدام خط های خط کش در یک خط مطابقت دارند.

 


موضوعات مرتبط: گزارش کار آزمایشگاه.بیا تو!

تاريخ : جمعه هجدهم اسفند ۱۳۹۱ | 21:18 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |

Spore Stain of Bacillus megaterium

 

A photomicrograph of an enodspore stain. Spores present in the picture stain green, while the vegetative cells stain red. A) Staphylococcus epdiermidis which does not form endospores. B) The endospore-forming rod, Bacillus cereus.

A stained preparation of Bacillus subtilis showing endospores as green and the vegetative cell as red

This is a demonstration of endospore formation of Bacillus anthracias.  The solid pink cells are vegetative bacteria.  The ones that appear green are endospores. 

 


موضوعات مرتبط: گزارش کار آزمایشگاه.بیا تو!

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۱ | 18:46 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |

پتیاسه

Entosthodon apophysatus. Photo: David Tng

 فوناریاسه

بچه ها بدوید...خزه.....فقط ببینید و استفاده کنید و دعام کنید


موضوعات مرتبط: ببین حالشو ببر ، just biology ، گزارش کار آزمایشگاه.بیا تو!

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۱ | 18:22 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |
چقدر تقاضا برای تصاویر این گزارش کار بود....اشک بعضیا رو در آورده بود !!!

یه پاورپوینت خوشگل برا طبقه بندی میوه ها پیدا کردم همراه با عکس.فوق العاده است.

انیجا لینک کن حالشو ببر!


موضوعات مرتبط: ببین حالشو ببر ، just biology ، گزارش کار آزمایشگاه.بیا تو!

تاريخ : شنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۱ | 23:4 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |
می دانید ساختار یک مولکول صابون به صورت زیر است:
CH3-(CH2)n-COO- +X در صابونهای جامد X یون سدیم و در صابونهای مایع پتاسیم و آمونیوم می باشد.

در تهیه ی صابون ابتدا یون هیدروکسید باز به عنوان نوکلئوفیل (هسته دوست) به کربن گروه کربنیل حمله کرده، پس از خارج شدن یک مولکول الکل، انیون اسید به صورت هیبرید رزونانس فوق، پایدار میگردد.

الکل نقش حلال را دارد. مواد اولیه برای تولید صابون چربی (مولکول آلی و غیر قابل حل در آب) و باز (مانند سود که در آب انحلال پذیر است) می باشند. برای اینکه واکنش بین دو ماده ی اولیه ، یعنی چربی و باز، بهتر صورت گیرد باید از یک حلال استفاده کرد که هر دو ماده ی اولیه را در خود حل نماید. الکل بسیار مفید است زیرا الکل مانند C2H5OH دارای یک سر هیدروکربنی و یک سر قطبی است و می تواند هر دو ماده ی اولیه را در خود حل کرده و درنتیجه واکنش بین ان دو سریعتر و کاملتر انجام گیرد.

بنابراین:
1- صابون از نمکهای سدیم یا پتاسیم اسیدهای چرب گوناگون تشکیل شده است. یعنی یک سر صابون قطبی و سر دیگر آن هیدروکربنی می باشد. با افزودن مقدار اندکی صابون به آب، سر کربوکسیلات آن که آب خواه است در آب حل شده اما سر هیدروکربنی آن که آب گریز است در آب حل نمی شود. در نتیجه صابون یک لایه به ضخامت یک مولکول روی آب تشکیل داده و بر روی سطح آب جمع می شود. به دلیل تشکیل همین لایه، کشش سطحی آب به نحو شایان توجهی کاهش می یابد. بنابراین آب محتوی مقدار اندکی صابون نسبت به آب خالص، با سرعت بیشتری لیوان را خیس می کند.

2- صابون در آب داغ بهتر حل می شود. زیرا با افزایش دما کشش سطحی آب کاهش می یابد و سر ناقطبی راحت تر در بین مولکولهای آب قرار می گیرند.

3- زیرا مواد اولیه برای تولید صابون چربی (مولکول آلی و غیر قابل حل در آب) و باز (مانند سود که در آب انحلال پذیر است) می باشند. برای اینکه واکنش بین دو ماده ی اولیه ، یعنی چربی و باز، بهتر صورت گیرد باید از یک حلال استفاده کرد که هر دو ماده ی اولیه را در خود حل نماید. الکل بسیار مفید است زیرا الکل مانند C2H5OH دارای یک سر هیدروکربنی و یک سر قطبی است و می تواند هر دو ماده ی اولیه را در خود حل کرده و درنتیجه واکنش بین ان دو سریعتر و کاملتر انجام گیرد.

4- فزایش نمک به دو علت انجام می شود. یکی اینکه یون سدیم به اندازه ی کافی در محیط باشد تا تام ئیدروژنهای اسیدی بتواند با یون سدیم جایگزین شود.
دوم برای جداسازی گلیسیرین است. صابون حاصل به شدت بوی چربی می دهد. زیرا صابون حاصل دارای مقدار زیادی گلیسیرین است، چنانچه بخواهند گلیسیرین آنرا جدا کنند، قبل از ریختن در قالب، صابون را به مدت 24 ساعت در محلول اشباع شده نمک طعام قرار میدهند، سپس قرص صابون را از درون ظرف خارج کرده و پس از شستن به قطعات کوچک تقسیم نموده، در هوا خشک میکنند.

5- بخش آبدست باید متشکل از یونهایی باشد که براحتی در آب حل می شوند. مانند یونهای فلزات قلیایی. به عنوان مثال نمکهای پتاسیم از حلالیت بسیار خوبی برخوردارند . به همین دلیل از آنها در تهیه ی شامپو و خمیر ریش استفاده می شود.

می توانید به سایت های زیر نیز مراجعه فرمایید

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page_ref_id_maganize=192&SSOReturnPage=Check&Rand=0


http://4800.blogfa.com/post-16.aspx


پیروز و سربلند باشید.
موضوعات مرتبط: سایر علوم ، گزارش کار آزمایشگاه.بیا تو!

تاريخ : شنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۱ | 21:33 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |

ميوه در تشخيص گياهان نهاندانه بسيار اهميت دارد و چون ريخت آن در اثر شرايط اكوسيستم كمتر دگرگون مي شود ، ويژگي مهمي در رده بندي به حساب مي آيد. پس از انجام آميزش دوتايي در گياهاه و تشكيل تخم اصلي و فرعي(ضميمه) و رويش آن ها ، مادگي به ميوه و تخمك ها به دانه تبديل مي شوند. برحسب تعريف چنانچه ميوه اي از نمو تخمدان به وجود آيد آن ميوه را حقيقي و چنانچه از بخش هاي ديگري حاصل شود آن ها را ميوه ي كاذب گويند مانند توت فرنگي كه از نمو و آبدار شدن نهنج و توت كه از آبدار شدن و نمو كاسبرگ ها به وجود مي آيد.

ميوه هاي حقيقي را بر حسب تعداد برچه و تغييرات فرابر(جدار ميوه) و طرز شكفتن به ترتيب زير گروه بندي مي كنيم.منظور از شكفتن ايجاد شكاف هاي منظم در جهات ويژه است وگرنه جدار همه ي ميوه ها پس از پوسيدن باز شده و دانه ها آزاد مي شوند.


موضوعات مرتبط: just biology ، گزارش کار آزمایشگاه.بیا تو!

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۱ | 13:59 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |

گل آذین یعنی نحوه آرایش و قرار گرفتن گل در روی محور اصلی گل .

در گل آذین محدود انتهای محور اصلی گل آذین به یک گل ختم می شود در حالی که در گل آذین نامحدود انتهای محور اصلی به یک گل ختم نشده و رشد محور اصلی ادامه دارد

انواع گل آذین ها :

?) خوشه ای raeeme: در این گل آذین گل ها با دم گل در امتداد قرار میگیرند مانند : (تیره گندم)

?) سنبله spilee: شبیه گل آذین خوشه ای است ولی گلها بدون دم گل در روی محور گل قرار می گیرند مانند :( تیره گندم )

?) دیهیم corymb:در این گل آذین دم گلها از پایین به بالا کوتاه شده و همه آنها در یک سطح قرار می گیرند .

?) چتری ambel: در این نوع دم گلها از یک نقطه خارج شده و گلها در یک سطح قرار می گیرند . مانند: ( پیازداران )

?) کپهای copitol : ذر این نوع گلها بدون دم گل و کوچک و به صورت انبوه در روی یک نهنج مخروطی یا مسطح قرار می گیرند . ویژه تیره جعفری .

مانند : (مخروطی در شبدر) (مسطح در آفتابگردان )

?) دم گربه ای cutin: این نوع گل آذین در روی درختان چوبی دیده میشود و گلهای تک جنسه به صورت فشرده به هم در روی محور گل قرار می گیرد .

 


موضوعات مرتبط: just biology ، گزارش کار آزمایشگاه.بیا تو!

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۱ | 21:0 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |
 

( دبیرستان شهید تمدنی منطقه ۱۶ تهران - بابک صدیقی )

خدا خیرش بده این آقای معلم زحمت کش رو


موضوعات مرتبط: ببین حالشو ببر ، گزارش کار آزمایشگاه.بیا تو!

تاريخ : یکشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۱ | 18:12 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |

 

 

 

عکس هایی که دیدید از تشریح موش و وزغ در دانشگاه خوارزمی توسط سلولی های ۹۰ بود که سال گذشته انجام شد.

این عکسای خوشگل برای دوست گلم مرجان میر وکیلی بود.خدا خیرش بده.براش دعا کنید.

از بچه های دیگه هم خواهش میکنم عکس های آزمایشگاهی شون رو بدن که توی وبلاگ قرار بدم.


موضوعات مرتبط: ببین حالشو ببر ، just biology ، گزارش کار آزمایشگاه.بیا تو!

تاريخ : دوشنبه هشتم آبان ۱۳۹۱ | 13:49 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |

آمیلوپلاست و دانه نشاسته

 
 
 
 
برش عرضی ریشه گیاه تک لپه ای

تیپ های روزنه های هوایی در تک لپه ای ها

 

 


موضوعات مرتبط: ببین حالشو ببر ، گزارش کار آزمایشگاه.بیا تو!

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه ششم آبان ۱۳۹۱ | 17:26 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |
 
باکتری اسپیروکت
 
جلبک قرمز
 
برش طولی سنبله هاگزا،دم اسب
 
گامتوفیت سرخس
 
سلول های لیتوسیت در برگ انجیر
 
تقسیم میوز(ابتدای تلوفاز)
 
برش عرضی دمبرگ
 
مرحله ای از تکامل مگاسپور سوسن

موضوعات مرتبط: just biology ، گزارش کار آزمایشگاه.بیا تو!

تاريخ : سه شنبه دوم آبان ۱۳۹۱ | 14:47 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |
رنگ آمیزی بافت های گیاهی به دو منظور انجام می شود :

۱. پدیدار ساختن قسمت هایی که در حالت عادی شفاف و نامرئی هستند

۲. مشخص کردن یک جز از اجزای دیگر

 


موضوعات مرتبط: just biology ، گزارش کار آزمایشگاه.بیا تو!

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه سی ام مهر ۱۳۹۱ | 17:49 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |

در برش عرضی ریشه تک لپه‌ایها و ساختار نخستین دو لپه‌ایها، دو منطقه قابل تشخیص است:

۱- منطقه بیرونی یا پوست (Cortex)
۲- منطقه درونی یا استوانه مرکزی (Stele)

منطقه بیرونی شامل: اپیدرم (Epidermis)، پارانشیم پوست (Cortex)، آندودرم (Endodermis)
منطقه درونی شامل: دایره محیطیه (Pericycle)، دستجات آوندی (Xylem + Phloem)، مغز و اشعه مغزی (Pith)

 منطقه بیرونی:

منطقه بیرونی ریشه با اپیدرم و تارهای کشنده شروع شده و سپس پارانشیم پوستی (بخش اعظم برش عرضی ریشه در تک‌لپه‌ایها) و در نهایت به آندودرم ختم می‌شود 

* برش عرضی ریشه در تک لپه‌ایها


آندودرم از اختصاصات ویژه‌ تک‌لپه‌ایها بوده که ترکیبی از سوبرین یا لیگنین دیواره درونی یا جانبی آن را می‌پوشاند و به آن ساختار Uشکل می‌دهد. اصطلاحاً به این قاب یا کمربند ضخیم که به دور یاخته‌های آندودرم قرار گرفته نوار کاسپارین (Casparian strip) می‌گویند. ورود آب تنها از طریق یاخته‌های فاقد چنین دیواره ضخیمی صورت می‌گیرد که به آنها سلولهای معبر یا گذرگاه (Passage) می‌گویند

 

برش عرضی ریشه زنبق

* موقعیت نوار کاسپارین و سلولهای معبر در برش عرضی ریشه زنبق

منطقه درونی:

منطقه درونی با دایره محیطیه شروع شده، سپس دستجات آوندی (شامل بافت چوب و آبکش) و در نهایت پارانشیم مغز و اشعه مغزی است. دایره محیطیه در بیشتر اوقات یک ردیفی بوده که درست در زیر آندودرم واقع شده و منشأ ریشه‌های فرعی است

بافت چوبی خود شامل چوب اولیه (Protoxylem) و چوب ثانویه (Metaxylem) بوده که آوند آبکش مابین آنها قرار می‌گیرد (رنگ بنفش در این تصویر). بافت چوبی در تک لپه‌ایها، همان طوریکه در تصویر زیر مشاهده می‌شود، رشد رو به مرکز دارد. به عبارتی متاگزیلم‌ در مرکز و پروتوگزیلم‌ دور از مرکز (مشاهده ریشه ذرت به عنوان یک تک‌لپه). لازم به ذکر است که تعداد دستجات آوندی در ریشه تک لپه‌ایها به مراتب بیشتر از دو لپه‌ایهاست


برش عرضی ریشه تک لپه

 * به رشد رو به مرکز بافت چوبی (Xylem) در تک لپه‌ایها و موقعیت بافت آبکش (Phloem) مابین آنها دقت کنید 


ریشه دو لپه:

ساختار نخستین ریشه دو لپه‌ایها مشابه تک لپه‌ایها بوده با این تفاوت که آرایش Polyarch از ویژگیهای ریشه‌های گیاهان تک لپه‌ای است. (تعداد گروههای پروتوگزیلم ممکن است یک (Monoarch)، دو (Diarch)، سه (Triarch) یا بیشتر از آن (Polyarch) باشد)
 

ساختار نخستین ریشه دو لپه

* ساختار نخستین ریشه یک گیاه دو لپه‌ای


ساختار پسین ریشه حاصل فعالیت دو لایه زاینده کامبیوم و فلوژن می‌باشد. دستجات پروتوگزیلم در تصویر فوق Triarch و در این تصویر Tetrarch می‌باشد. لایه زاینده پروکامبیوم (residual procambium) مابین بافت چوبی و آبکشی قرار گرفته است

لایه‌ای پیوسته از کامبیوم آوندی از طریق تبدیل دایره محیطیه به یاخته‌های مریستمی و پروکامبیوم آوندی باقیمانده که تبدیل به کامبیوم آوندی شده، بوجود می‌آید. این لایه ابتدا موج‌دار بوده و از قسمت بیرونی آوندهای چوبی نخستین و قسمت درونی آوندهای آبکشی نخستین می‌گذرد. کامبیوم آوندی از طرف داخل، آوندهای چوبی پسین و از طرف خارج، آوندهای آبکشی پسین را تولید می‌کند (موقعیت دستجات آوندی را در ساختار پسین ریشه در گیاهان دو لپه‌ای در این تصویر مشاهده نمائید)

ساختار پسین ریشه در دو لپه

* ساختار پسین ریشه در یک گیاه دو لپه


رشد آوندهای چوبی پسین سریعتر است، لذا حلقه کامبیوم آوندی رفته رفته به صورت دایره کاملی ظاهر می‌شود. فعالیت کامبیوم در زمستان متوقف شده و هنگار بهار مجدداً آغاز می‌گردد. به همین دلیل آوندهای بهاره از آوندهای پائیزتر فراخ‌تر بوده و دیوار آنها نازکتر می‌باشد


موضوعات مرتبط: just biology ، گزارش کار آزمایشگاه.بیا تو!

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه سی ام مهر ۱۳۹۱ | 17:40 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |

نوشته  :   بهمن فخريان  - كارشناس مسئول گروه زيست شناسي

اين نوشته را مي توان مكمل مبحث گياهان تك لپه اي و دولپه اي در نظر گرفت .

الف) مقايسه ي برش هايي از ساختار نخستين ساقه و ریشه ( شكل هاي 1و 2 )

1- در ساقه حجم پوست از استوانه ي مرکزی کمتر در حالی که در ریشه معمولا" حجم پوست از استوانه مرکزی بیشتر است؛یا به عبارتی در ریشه استوانه ي مرکزی مشخص تر است .

2- درساقه آوندها  مقابل هم و به نحوي قرار گرفته اند كه آوندهای چوبی به سمت مركز  و آوند های آبکش به سمت روپوست قرار گرفته اند ؛ در صورتی که در ریشه آوند ها یك در میان قرار گرفته اند.

ب) مقايسه برش هاي ساقه و دمبرگ  ( شكل هاي 3و 1 )

1- درساقه دسته های آوندی روی یک یا چند دایره قرار گرفته اند ، یا در همه جای ساقه پراكنده هستند ، ولی در دمبرگ روی یک کمان قرار گرفته اند .

2- آوند های چوبی ساقه به سمت  داخل و آوند هاي آبکش آن به سمت  خارج قرار دارند ، ولی در دمبرگ آوند های چوبی در بالا و آوند های آبکش در زیر آن ها  قرار گرفته اند .

3- در دمبرگ ها تقارن دوطرفی وجود دارد و خط تقارن ازوسط شیار دمبرگ ( بخش مقعر ) می گذرد ولی در ساقه  تقارن معمولا" به صورت شعاعی است .

 

 

ج) مقايسه برش هاي  ساقه ي گياهان تک لپه ا ي و دو لپه اي   (شكل هاي 4 و 5 )

1- تعداد دسته های آوندی در ساقه ي گياهان تک لپه ای فراوان تر است و روی دوایر تقريبا" هم مرکز قرار دارند، درصورتی كه اين دسته ها در گياهان  دو لپه ای کم تر و روی یک دایره قرار گرفته اند .

2- در ساقه ي گياهان دولپه ای پوست مشخص تر، ولی در ساقه ي گياهان تک لپه ای پوست نازک و گاهی مرز آن با استوانه ي مرکزی نامشخص است .

 

مقايسه برش هاي  ریشه ي گياهان  تک لپه اي  و دولپه اي  ( شكل هاي  6 و 7 )

1- در ریشه ي گياهان تک لپه ای استوانه ي مرکزی بزرگ تر و حجم پوست کم تر است ، در صورتی که در ريشه ي گياهان دولپه ای استوانه ي مرکزی کوچک تر و حجم پوست بیش تر است .

 

    2- در گياهان تک لپه ای  وسط ریشه معمولا" بافت پارانشیم مغزی وجود دارد ، كه در بیش تر گياهان دولپه ای دیده نمی شود .

3- در گياهان دولپه ای ها معمولا" تعداد دسته ها کم تر ازتک لپه ای هاست .

4- در گياهان  دولپه ای  دسته های آوندی در کنار هم قرار گرفته اند و شکل ضربدر را می سازند ، ولی درگياهان  تک لپه ای  دسته های آوندی ازهم فاصله دارند و بین آن ها بافت پارانشیم مغزی ادامه مي يابد و اشعه ي مغزی را می سازد .

5- حلقه ی کاسپاری در سلول های آندودرم گياهان تک لپه ای در برش عرضي نعلی شکل به نظر ميرسد ، ولی در گياهان دولپه ای اين حلقه به صورت یک خط در طول یک سلول یا نقطه دربین سلول های مجاور دیده می شود .

6- در لایه ی آندودرم بعضی گياهان تک لپه ای  سلول های معبر وجود دارند اين سلول ها در گياهان دولپه ای کم تر دیده می شوند .

 

مقايسه ي برش عرضي برگ گياهان تک لپه اي  و دولپه اي  ( شكل هاي 8 و 9 )

 1- تفاوت چندانی بین برگ هاي بسياري از گياهان تک لپه اي  و دولپه اي وجود ندارد :  هر دو دارای پارانشیم هاي نرده ای و حفره ای هستند ، ولی در گياهان دو لپه ای که برگ به صورت افقی قرار گرفته است ، پارانشیم نرده ای در بالا و پارانشيم اسفنجی در پایین دیده می شود،  در صورتی که در اکثر گياهان تک لپه ای که برگ ها به صورت عمودی هسنند ،  میانبرگ فقط ازنوع پارانشیم اسفنجی است .

2- در سطح زیرین برگ های افقی تعداد روزنه ها بیشتر است ، ولی در برگ های عمودی مثل برگ هاي گياهان تک لپه ای تعداد روزنه ها در هر دوطرف یکسان است .


موضوعات مرتبط: just biology ، گزارش کار آزمایشگاه.بیا تو!

تاريخ : جمعه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۱ | 20:15 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |

 

یکی از ساده ترین روش های مشاهده ی سلولهای گیاهی مشاهده فلس پیاز زیر میکروسکوپ است. در اینجا دیواره ی سلولهای گیاهی و همچنین واکوئل حجیم مرکزی قابل مشاهده است که تمام سطح سلول را فرا گرفته است.


موضوعات مرتبط: ببین حالشو ببر ، just biology ، گزارش کار آزمایشگاه.بیا تو!

تاريخ : سه شنبه هجدهم مهر ۱۳۹۱ | 16:28 | نویسنده : مسئول ارشد وبلاگ! |

بهدست آوردن مقاومت مجهول به روش پل تار قانون کیرشهفبه دست آوردن مقاومت مجهول به روش پل وتسونبستگی مقاومت هادی باطول سیم ،قطر سیم،جنس سیمبه دست آوردن مقاومت مجهول به روش جانشانی اندازه گیری مقاومت داخلی ولت متربه هم بستن آمپرمتر(سری) وولت متر(موازی)در مدار


موضوعات مرتبط: ببین حالشو ببر ، گزارش کار آزمایشگاه.بیا تو!

تاريخ : شنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۱ | 15:6 | نویسنده : خ غفوری |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.